Ardiana Alifatus Sa’adah

S.Si., M.Si.

NIP : H.7.199402092022042001

NIDN : 0009029404

Jabatan : Pengajar

Pangkat, Golongan : Setara Penata Muda Tk. I, Setara III/b

E-mail : ardianaalifatus [at] gmail [dot] com

Kepakaran : Metode Peramalan