Dr.

Tatik Widiharih

S.Si., M.Si.

NIP : 196109281986032002

NIDN : 0028096108

Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

E-mail : widiharih [at] gmail [dot] com

Kepakaran : Statistika Matematika, Rancangan Percobaan