Drs. Agus Rusgiyono, M.Si.

NIP : 196408131990011001

NIDN : 0013086402

Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat, Golongan : Pembina, IV/a

E-mail : agus [dot] rusgi [at] gmail [dot] com

Kepakaran : Statistika Nonparametrik